รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-06-23วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ดำเนินรายการโดยคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-16เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และการดำเนินการในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-09การสร้างคาร์บอนเครดิตในบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-02Green Growth , cremate change : คาดการณ์ล่าสุดและปรากฎการ Polar Vortex
2014-05-26ประชาสัมพันธ์งานการประชุม APFSD Green Growth ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-05-19ธรณีพิบัติภัย ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย
2014-05-1210 วิธีลดภาวะโลกร้อน & กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่สนใจ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโต้
2014-04-28ผลิกโฉมอุตสาหกรรมพลังงาน/ รีไซเคลิกยางรถยนต์เก่า/ ซุปเปอร์สตาร์ส่งสารคดีสู้วิกฤตโลกร้อน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-04-21เขาใหญ่เสี่ยงถูกถอดเป็นมรดกโลก/ เมืองในฝัน ซีโร-คาร์บอน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี