รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-02-24ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-12-30ICT และการพัฒนา การประยุกต์ใช้ ICT กับการบรรเทาภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-12-23การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและกรอบความร่วมมือด้านน้ำต่างๆ ที่ไทย engaged ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-12-16ภัยพิบัติ/ การพัฒนา & ITU ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-11-25วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-11-18ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-11-04มลพิษทางอากาศ & ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-28สิ่งแวดล้อมทางทะเล และความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทะเลและมหาสมุทร ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-21มลพิษทางขยะ/ มาตรการ 3Rs / และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวคุณ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้