รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-07-10โครงการ Latin Link
2019-07-05ทำเนียบผู้นำ ตอนที่ 3
2019-06-28ทำเนียบผู้นำ ตอนที่ 2
2019-06-26บทบาทของไทยใน Pacific Island Forum
2019-06-25ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
2019-06-21ทำเนียบผู้นำโลก ตอนที่ 1
2019-06-20ประวัติศาสตร์โลกกาแฟ
2019-06-19ความสัมพันธ์ไทยถึงนาอูรู อานูอาตู ตูมาลู และ นีอูเอ
2019-06-18นับถอยหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34