รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-03-20วันสตรีสากล
2020-03-18นายกรัฐมนตรีสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ที่มีประชาชนแออัดใน กทม.รวมทั้งเลื่อนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
2020-03-17Discover Latin America
2020-03-13ปัญหาขยะล้นโลก
2020-03-12Challenger Deep
2020-03-11"ผีน้อย" กับผลกระทบคนไทย แผนการป้องกันไวรัส Covid-19
2020-03-10Discover Latin America
2020-03-06เส้นทางเครื่องเทศ สู่เอเชียอาคเนย์
2020-03-04"ผีน้อย" ในเกาหลีใ้ กับมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19