รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-08-22สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจีน ตามโครงการ "มิตรประเทศไทย"
2019-08-21สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกงสุล
2019-08-16ทำเนียบทูตไทย ตอนที่ 2
2019-08-09ทำเนียบทูตไทย ตอนที่ 1
2019-07-31รู้จักเอกวาดอร์ ดินแดนบนเว้นศูนย์สูตร
2019-07-26การประชุม AMM/PMC
2019-07-24สาระน่ารู้เกี่ยวกับป่าแอมะซอน
2019-07-23การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
2019-07-19สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์