รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-11-21ดนตรีคลาสสิคกับสงครามเย็น
2018-11-20การเป็นประธาน ASEAN ของไทย ปี 2562
2018-11-16อียู ยูโร และเช็งเก็น ตอนที่ 2
2018-11-14อุตสาหกรรมบันเทิงในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-11-13ต่างประเทศกับภาษีอาหาร
2018-11-09เรื่องเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
2018-11-08Bohemian Rhapsody & Symphony
2018-11-07มรดกโลกในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-11-06เหลือเวลารับโลกร้อนอีก 12 ปี