รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-04-23"การทูตแพนด้า" ซอฟท์พาวเวอร์ขวัญใจชาวโลกของจีน
2020-04-17ธงชาติและเพลงชาติ ตอนที่ 3
2020-04-15ทรัมป์ประกาศงดให้การสนับสนุน WHO ผลจากการบริหารป้องกัน COVID-19
2020-04-09เบื้องหลังดาบซามูไรกับความสำคัญในประเทศญี่ปุ่น
2020-04-08รวมมาตราการเยียวยาผลกระทบโควิด-19
2020-04-03ธงชาติ และ เพลงชาติ ตอนที่ 1
2020-04-01มาตราการเร่งด่วนรับมือไวรัส COVID-19
2020-03-27สังคมผู้สูงวัย
2020-03-25เปิดมาตรการชุด 2 แก้เศรษฐกิจจากพิษไว้รัส COVID-19