รับฟังรายการสด
TICA พัฒนาทั่วโลกTICA พัฒนาทั่วโลก
18:00-18:30 น.

รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-02-18เหตุการณ์ไฟป่าที่ภูกระดึง เสียหาย 3,400 ไร่
2020-02-14แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2020-02-12รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำชับ สอท. สกญ. ไทย ดูแลคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่จีนอย่างเต็มที่
2020-02-07ศาลาไทยในต่างประเทศ
2020-01-31พุทธศาสนาสยามวงศ์ ตอนที่ 2
2020-01-24พุทธศาสนาสยามวงศ์ ตอนที่ 1
2020-01-17พุทธศาสนาลังกาวงศ์
2020-01-10พุทธศาสนาลังกาวงศ์ ในประเทศไทย
2020-01-07เหตุการณ์ไฟป่าออสเตรเลีย