รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-06-14กำเนิดตลาดหลักทรัพย์
2019-06-13Dride Month 2019
2019-06-12การประชุม FEALAG ในสาธารณรัฐโดมินิกัน
2019-06-11เมื่อประเทศต่างๆสนใจการรีไซเคิล
2019-06-07การพิมพ์ธนบัตร ตอนที่ 2
2019-06-04สุดยิดอาหารในอนาคตและประสบการณ์อาหารที่เอธิโอเปีย
2019-05-30ศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน
2019-05-24การพิมพ์ธนบัตร
2019-05-22เทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศคิวบาและสหรัฐอเมริกา