รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-03-27สังคมผู้สูงวัย
2020-03-25เปิดมาตรการชุด 2 แก้เศรษฐกิจจากพิษไว้รัส COVID-19
2020-03-20วันสตรีสากล
2020-03-18นายกรัฐมนตรีสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ที่มีประชาชนแออัดใน กทม.รวมทั้งเลื่อนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
2020-03-17Discover Latin America
2020-03-13ปัญหาขยะล้นโลก
2020-03-12Challenger Deep
2020-03-11"ผีน้อย" กับผลกระทบคนไทย แผนการป้องกันไวรัส Covid-19
2020-03-10Discover Latin America