รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-05-17กรีนิชกับการแบ่งเขตเวลา
2019-05-15สงครามการค้า และประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
2019-05-14การทูตติดปีก
2019-05-07ความประทับใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019-05-03ถอดรหัสชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชและสัตว์
2019-05-01ข่าวสารรอบด้านในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2019-04-30พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019-04-26รัชสมัย "เรวะ" ของประเทศญี่ปุ่น
2019-04-2460 ปี ความสัมพันธ์ไทย-บราซิล