รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-01-29ASEAN FM retreat
2019-01-24พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในปี 2019
2019-01-23ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอเมริกา
2019-01-18ความเหงา
2019-01-16ความสัมพันธ์ไทย-บราซิล
2019-01-11ASEAN FM RETREAT
2019-01-1060 ปี ปฏิวัติคิวบา
2019-01-09รู้จักบราซิล
2019-01-04พุทธศาสนาในเนปาล