รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-01-012562 ประธานอาเซียน "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"
2018-12-28การถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR แด่พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี
2018-12-26อิทธิพลของวัฒนธรรรมอเมริกันต่อสังคมไทย
2018-12-25สึนามิในอิโดนีเซีย
2018-12-21รถไฟเชื่อมโลก ตอนที่ 2
2018-12-18ควันหลงประกวด Miss Universe 2018
2018-12-14รถไฟเชื่อมโลก ตอนที่ 1