รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-02-19PM 2.5
2019-02-15ผลการประชุม ASEAN FM RETREAT
2019-02-13เทศกาลแห่งความรักในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2019-02-08ASEAN FMs' RETREAT ตอนที่ 1
2019-02-07ศิลปะเพื่อชีวิต
2019-02-06ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานสะอาด
2019-02-05ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
2019-02-01ความเหงา ตอนที่ 2
2019-01-30ความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้