รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-11-01- 10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเฮอริเคน - แมกมากับลาวา ต่างกันอย่างไร?
2018-10-31เทศกาลเชงเม้งในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-10-26วันสหประชาชาติ ตอนที่ 2
2018-10-24ชนพื้นเมืองในภูมิภาคอเมริกา และ แปซิฟิกใต้
2018-10-23หนังสือแนะนำของคนดังระดับโลก
2018-10-19วันสหประชาชาติ ตอนที่ 1
2018-10-17วันกาแฟโลก
2018-10-16Be The Next Generation 4
2018-10-12นานาสาระว่าด้วยสนามบิน