รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-04-19พัฒนาการของ BREXIT และการเปลี่ยนชื่อประเทศมาซิโดเนีย
2019-04-1825 ปี Rwanda
2019-04-17เทศกาลและวันสำคัญในเดือนเมษายน
2019-04-10รู้จักอาร์เจนตินา : ความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับ ไทย
2019-04-05มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
2019-04-03รู้จักโคลอมเบีย ดินแดนแห่งดอกไม้และกาแฟ
2019-03-29ความทรงจำแห่งโลก
2019-03-20ธุรกิจ Startup น่าติดตาม ในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้