รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการ



พชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2022-02-23โอกาสสถานชีวิตใหม่ผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
2022-02-18แนวทางการปลุกการท่องเที่ยวไทยโดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)
2022-02-16เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของแต่ละประเทศ (ตอนที่ 1)
2022-02-09สุนัขบําบัดภารกิจฟื้นฟูกําลังใจให้เด็ก ผู้สูงวัยและผู้เจ็บป่วย
2022-02-02จาก pandemic สู่ endemic: เชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนจะเป็นตัวจบวิกฤตโควิด-19จริงหรือไม่
2022-01-26สวนแห่งชัยชนะกับนโยบายแก้ไขวิกฤตขาดอาหารสมมัยสงครามของสหรัฐอเมริกา
2022-01-19ย้อนรอยของแพงยุคไหนตราตรึงใจที่สุด
2022-01-1210 ฐานข้อมูลสําคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
2022-01-05เรื่องน่ารู้ก่อนย้ายบ้านไปต่างประเทศ