รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-09-11วิถีเกษตรยั่งยืนที่ระนอง
2020-09-1012 ประเทศสุดท้ายที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นทางการ
2020-09-0909/09/2020
2020-09-04ช้างสันถวไมตรี (ตอนที่ 2)
2020-09-03เรื่องจริงเกี่ยวกับทองหรือสินทรัพย์ความมั่นคง
2020-09-02เทคโนโลยี AI ตรวจจับโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านภาพใบหน้า
2020-08-28ช้างสันถวไมตรี
2020-08-27รู้จักกับ Ibiza เกาะสวรรค์ของคนรักปาร์ตี้
2020-08-26รัฐวิสคอนซินประกาศสภาวะฉุกเฉิน