รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2020-05-07โรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก
2020-04-09กำลังใจในยามวิกฤต COVID-19
2020-03-12การรับมือการบลูลี่ (Bully)
2020-02-20การดูแลแบบประคับประคอง
2020-02-13โรคเครียดภายหลังภยันตราย
2020-02-06วันมะเร็งโลก
2020-01-23เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
2020-01-16ไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่
2019-12-26สุขภาพดี ส่งท้ายปีเก่า 2562