รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2021-02-25โรคมะเร็งปอด
2021-02-18รู้ไหม วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน สำคัญกว่าที่คิด
2021-02-11ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากเบาหวาน
2021-02-04โควิดกับความวิตกกังวล
2021-01-28เลือกทานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
2021-01-21โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ
2021-01-14อันตรายที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด
2021-01-07เทคโนโลยีทางการแพทย์ ปี 2564
2020-12-31เทคนิคการกินอาหารไม่ให้อ้วนในช่วงเทศกาล