รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2020-02-20การดูแลแบบประคับประคอง
2020-02-13โรคเครียดภายหลังภยันตราย
2020-02-06วันมะเร็งโลก
2020-01-23เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
2020-01-16ไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่
2019-12-26สุขภาพดี ส่งท้ายปีเก่า 2562
2019-11-14วันผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจาการฆ่าตัวตายนานาชาติ
2019-11-07อาการ SBS (โรคตึกเป็นพิษ) ภัยแอบแฝง ก่อโรคร้ายแรงในวัยทำงาน
2019-10-10วันล้างมือโลก / การล้างมือสำคัญอย่างไร