รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2020-10-15วันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้าย
2020-10-08เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน
2020-10-01โรคซึมเศร้าในเด็กและวันผู้สูงอายุ
2020-09-24ความสุขวัยเกษียณ
2020-09-10วันป้องกันการฆ่าตัวตาย
2020-08-27วันยุงโลก
2020-06-04อันตรายจากการสูบบุหรี่
2020-05-14สังเกตุอาการโรคฉี่หนูที่มักมากับหน้าฝน