รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2021-06-03เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทําได้
2021-04-29ค่าออกซิเจนในเลือดกับโควิด-19
2021-04-22อาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง
2021-04-15การดูแลผู้สูงอายุ
2021-04-08กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
2021-04-01พ่อแม่เลี้ยงลูก
2021-03-18ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว
2021-03-11น้ำแร่ดื่มแล้วอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือไม่
2021-03-04ความบกพร่องทางการได้ยิน