รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2020-09-24ความสุขวัยเกษียณ
2020-09-10วันป้องกันการฆ่าตัวตาย
2020-08-27วันยุงโลก
2020-06-04อันตรายจากการสูบบุหรี่
2020-05-14สังเกตุอาการโรคฉี่หนูที่มักมากับหน้าฝน
2020-05-07โรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก
2020-04-09กำลังใจในยามวิกฤต COVID-19
2020-03-12การรับมือการบลูลี่ (Bully)