รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2021-12-16โรคไส้เลื่อน
2021-12-09โรคฤดูหนาว
2021-11-25การปลูกถ่ายตับ
2021-10-28มะเร็งเต้านม
2021-10-14เบาหวานกับอารมณ์เศร้าวิตกกังวล
2021-09-23วันมหิดล
2021-09-16โรคหลอดเลือดในสมองตีบ
2021-09-09การตรวจสุขภาพ และการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สดใส
2021-08-26โรคผิวหนังที่มากับนํ้าท่วม