รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2019-10-03หากโดนสุนัขกัดต้องทำอย่างไร / โรคพิษสุนัขบ้า
2019-09-05ป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น วัยเรียน
2019-08-08โรคสมองเสื่อม
2019-08-01โรคภูมิแพ้ และการดูแลรักษา
2019-06-27ทำอย่างไรเมื่ออีกฝ่ายนึงเงียบ
2019-06-13การตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล
2019-04-18ทะเลาะกัน แต่ไม่เกรี้ยวกราด
2019-04-11ทำอย่างไรให้ไตแข็งแรง
2019-03-21โรคลมแดด / โรคพิษสุนัขบ้า