รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2020-12-24หลักการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่ใครๆก็ทำได้
2020-12-17หมอนรองกระดูกเสื่อม
2020-12-10อ่านข่าวอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
2020-12-03ทำความรู้จักกับโรคติดต่ออันตราย 14 โรค
2020-11-26วันผู้สูญเสียผู้ใกล้ชิดจากการฆ่าตัวตายนานาชาติ
2020-11-19โรคติดเชื้อไวรัส RSV
2020-11-12ปอดอักเสบในเด็ก
2020-11-05ผักปลอดสารพิษเป็นอย่างไร ปลอดภัยจริงไหม?
2020-10-22วันพยาบาลแห่งชาติ/ บทบาทของพยาบาลในยุค 4.0