รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2021-08-19รวมพลังสร้างความหวัง
2021-08-12น้ำนมแม่
2021-08-05กินอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19
2021-06-24ภาวะหัวใจสลาย
2021-06-10ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน
2021-06-03เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทําได้
2021-04-29ค่าออกซิเจนในเลือดกับโควิด-19
2021-04-22อาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง