รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2022-04-05การผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์
2022-03-30วางแผนเดินทางท่องเที่ยว "เอเชีย" ในยุคโควิด-๑๙
2022-03-21วิกฤตยูเครน (ตอนที่ 3)
2022-03-16“เงินเฟ้อ” ระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจที่เรากําลังจะเจอ
2022-03-14วิกฤตยูเครน (ตอนที่ 2)
2022-03-09โลกบนเส้นบางๆ ระหว่าง ‘สงคราม’ และ ‘สันติภาพ’
2022-02-23Belt and Road Initiative กับมาเลเซียที่เปลี่ยนไป
2022-02-21นาฏศิลป์โยเดีย (ตอนที่ 2)
2022-02-16"ชางเผิง เจา" จากอดีตพนักงานแมคฯ สู่ผู้บริหาร Binance