รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-02-22ครูดนราห์ (ตอนที่ 1)
2021-02-15ศรัทธาไซอิ๋ว
2021-02-09COVID กระตุ้น "คลังสินค้า" เติบโต
2021-02-08ที่พำนักของทูตต่างประเทศในประเทศไทยยุคก่อนสมัยรัชกาลที่ 5
2021-02-03เส้นทางสู่อาชีพนักการทูตสำหรับคนรุ่นใหม่
2021-02-01วิถีชีวิตไทยหลัง COVID-19
2021-01-29ภาวะปกติใหม่ที่ชาวจีนโอบรับท่ามกลางวิกฤติโควิด-19
2021-01-27ธุรกิจผ่าตัดเสริมสวยในเกาหลีใต้สดใสช่วงโควิด-19
2021-01-25โขนไทย (ตอนที่ 2)