รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2022-05-2424/05/2565
2022-05-1717/05/2565
2022-05-1010/05/2565
2022-05-0909/05/2565
2022-05-0303/05/2565
2022-04-26เกาหลีกับ solf power สู่ระดับโลก
2022-04-19ข้าวเหนียวมะม่วง" Soft power "ไทย" ติดหนึ่งใน 50 ขนมยอดนิยมโลก
2022-04-12ทําความรู้จักวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ
2022-04-06Nordic กลุ่มประเทศ ที่คนมีความสุขอันดับต้น ๆ ของโลก