รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-03-30แนะโอกาสทางการค้า "ธุรกิจในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลกให้รอด"/ โควิดคลัสเตอร์ใหม่ต้องหยุดพฤติกรรม
2021-03-25โควิดระลอกใหม่ มาตรการอะไรบ้างที่ึควรมี
2021-03-24สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน/ สร้างระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ยุคโควิด-19
2021-03-22เจดีย์ในเมียนมา
2021-03-18หัวเหว่ยวางแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า/ ปลอกคออัจฉริยะ นวัตกรรมสุดล้ำเพื่อน้องสุนัข
2021-03-17วัคซีนโควิด-19 ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ/ วัคซีนพาสปอร์ต
2021-03-15ประวัติพระพิฒเนศ
2021-03-11ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด - 19
2021-03-10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ลาว