รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2016-12-26การับรองนิติกรณ์เอกสาร ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์ และคุณธนพงษ์
2016-12-19การเตรียมตัวเกินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์ และคุณธนพงษ์
2016-12-12แรงงานไทยในกาตาร์ และการยกเว้นวีซ่า ในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์ และคุณธนพงษ์
2016-12-05การให้บริการทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-11-28คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-11-14สาระน่ารู้งานกงสุล
2016-11-07คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยศศิญาดา เนาวนนท์
2016-10-31แผ่นดินไหวในอิตาลี/ สหประชาชาติสดุดีรัชกาลที่ 9 / พระอัจริยภาพด้านการถ่ายภาพ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-10-10สาระน่ารู้ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์