รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2017-02-20ภารกิจกองคุ้มครองฯ/ ถาม-ตอบ เรื่องกงสุล ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ทิมมานพ
2017-02-13ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ/ ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ทิมมานพ
2017-02-06สถานที่ทำหนังสือเดินทาง/ ข้อควรรู้ ก่อนเดินทางไปเที่ยวปรเทศบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ทิมมานพ
2017-01-23การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์
2017-01-16ข้อควรรู้ก่อนไปเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ทิมมานพ
2017-01-02สาวไทยถูกจับกุมในโอมาน จากการนำยาเข้าประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-12-26การับรองนิติกรณ์เอกสาร ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์ และคุณธนพงษ์
2016-12-19การเตรียมตัวเกินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์ และคุณธนพงษ์