รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2016-08-29เรื่องน่ารู้ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-22การเตรียมความพร้อมและสาระน่ารู้ การดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
2016-08-15ภารกิจกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณกรองทอง สุขอร่าม
2016-08-08ข่าวสารการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย คุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-01ดูแลคนไทยในต่างแดน/ คนไทยจากทุกข์ได้ยากใน สปป.ลาว/ ยกเลิกวีซ่าไต้หวัน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-07-25พรบ. คุ้มครองแรงงานทางทะเล 2558 กับกระทรวงฯ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-07-11ปัญหาแรงงานไทยในคาซัคสถาน ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-05-30การทำหนังสือเดินทางของผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-05-16การเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้และข้อพึงระวังก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์