รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2016-02-29ภารกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในประกาศอินโดนีเซีย 2 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-02-22ภารกิจเชิงรุกกรมการกงสุล : โครงการชุมชนไทยเข้มแข็ง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-02-08ภารกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย ในประกาศอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-02-01Call Center และการรับรองและแปลเอกสารทางไปรษณีย์ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-06-23ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2015-05-26มารู้จัก Passport/ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีปัญหาจะต้องเตรียมการอย่างไร ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2015-05-05ศูนย์ช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทย ณ พุทธคยา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์