รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2015-01-27งานกงสุล ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-20การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-13การทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-06วีซ่า เอกสารเดินทางเข้าเมือง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-30การเกณฑ์ทหารของนักเรียนไทยที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-23การหย่าคู่สมรสชาวต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-16สัญชาติไทย(การแปลงสัญชาติ/ การสละสัญชาติไทย) ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-09การแจ้งจดทะเบียนคนตาย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2014-12-02กองตรวจลงตราและเอกสารคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์