รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2016-09-12การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ : ลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-29เรื่องน่ารู้ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-22การเตรียมความพร้อมและสาระน่ารู้ การดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
2016-08-15ภารกิจกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณกรองทอง สุขอร่าม
2016-08-08ข่าวสารการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย คุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-01ดูแลคนไทยในต่างแดน/ คนไทยจากทุกข์ได้ยากใน สปป.ลาว/ ยกเลิกวีซ่าไต้หวัน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-07-25พรบ. คุ้มครองแรงงานทางทะเล 2558 กับกระทรวงฯ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-07-11ปัญหาแรงงานไทยในคาซัคสถาน ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-05-30การทำหนังสือเดินทางของผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์