รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2016-10-10สาระน่ารู้ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-09-26เตือนภัยหญิงไทยและวีซ่าท่องเที่ยวในจีน ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-09-19แก้ปมการค้ามนุษย์/ จำนวนแรงงานไทยในครึ่งปี 2559/ ประมงพื้นบ้าน/ หนังสือเดินทางด่วน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัคน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-09-12การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ : ลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-29เรื่องน่ารู้ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-22การเตรียมความพร้อมและสาระน่ารู้ การดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
2016-08-15ภารกิจกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณกรองทอง สุขอร่าม
2016-08-08ข่าวสารการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย คุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-01ดูแลคนไทยในต่างแดน/ คนไทยจากทุกข์ได้ยากใน สปป.ลาว/ ยกเลิกวีซ่าไต้หวัน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ชาลือชัย