รับฟังรายการสด
สาระน่ารู้งานกงสุลสาระน่ารู้งานกงสุล
05:30-06:00 น.

รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2014-10-28อนุสัญญาลักพาเด็กข้ามชาติกับประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-10-21ภารกิจหลักกรมการกงสุลและสาระน่ารู้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพรสิริ สุปัญญา และคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2014-10-07การขอสัญชาจิไทย
2014-09-30ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/ ยกเลิกมาตรการชะลอการส่งแรงงาน/ โครงการกงสุลสัญจร ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-09-23หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดกระบี่/ บริการกงสุลสัญจรที่นครมักกะห์/ เรื่องที่ควรทราบของแรงงานไทยในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-09-16บริการ PSP/ กงสุลสัญจร/ การขอวีซ่าเข้ามาดากัสการ์/ เตือนภัยแรงงานในตุรกี ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-09-09การแสวงบุญฮัดช์ที่ซาอุ,การทำงานดูแลผู้สูงอายุที่เยอรมัน,การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
2014-09-02ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทย/ แจ้งเตือนงานที่สิงคโปร์, ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-08-26ประสบการณ์การทำงานด้านกงสุลของอัครราชทูตที่ปรึกษาสมพงษ์ฯ ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์