รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2019-09-02กรมการกงสุลลงพื้นที่ จ. เชียงราย/ หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่คนไทยที่ร้อยเอ็ด
2019-08-26กรมการกงสุลพัฒนางานบริการประชาชน
2019-08-19ลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียถึงไทยแล้ว
2019-08-12กระทรวงการต่างประเทศช่วยลูกเรือไทยกลับบ้าน
2019-08-05เหตุกราดยิงที่สหรัฐ / บริการหนังสือเดินทางสตูล
2019-07-22กรมการกงสุลสัญจร จังหวัดหนองคาย / Thai Consular App
2019-07-15งานสัมมนากงสุลทั่วโลก
2019-06-24กงสุลสัญจรหนองคาย
2019-06-17กงสุลสัญจรหนองคาย