รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2018-11-19เหตุการณ์ไฟป่าที่แคลิฟอเนีย/ รู้ไว้ก่อนไปอินเดีย
2018-11-05สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
2018-10-2910 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
2018-09-24กงสุลสัญจร
2018-09-10เหตุภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น / โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่ชาวไทยในเยอรมนี
2018-08-13รู้ไว้ก่อนไปแอฟริกาใต้
2018-07-3030/07/2561
2018-07-23สัมภาษณ์เลขานุการกรม กรมการกงสุล "ประสบการณ์ 3 ปี" เบื้องหลังงานบริการประชาชน
2018-07-09ภูเขาไฟระเบิด / รู้ไว้ก่อนไปชิคาโก