รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2018-04-23กิจกรรมวันสงกรานต์ สอท. กรุงริยาด/ รู้ไว้ก่อนไปชิคาโก
2018-04-16การทำหนังสือเดินทางออสเตรเลีย/ ไปเที่ยวยุโรปอย่างไรให้อุ่น/ รู้ไว้ก่อนไปเมียนมา
2018-04-02กิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส/ รู้ไว้ก่อนไปอินเดีย/ หนูอุ่นจุ้นจ้าน
2018-03-19สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวกำหนดกิจกรรมกงสุลสัญจร/ กิจกรรมกรมการกงสุลสัญจร จังหวัดมุกดาหาร/ รู้ไว้ก่อนไปลาว/ Smart Visa
2018-03-12กระทรวงการต่างประเทศ พาแรงงานชาวไทยกลับบ้าน/ กรมการกงสุลสัญจรไปมุกดาหาร/ รู้ไว้ก่อนไปเช็ก
2018-03-05การระบาดของไข้ Lossa/ กงสุลสัญจร LA
2018-02-26เหตุระเบิดภูเขาไฟซินาบุงา/ สอท. ณ กรุงเบิร์นจัดกงสุลสัญจร/ บริการหนังสือเดินทางจังหวัดยะลา
2018-02-19กระทรวงการต่างประเทศนำทีมหน่วยงายไทยแก้ปัญหาเกาหลี/ เปิดบริการหนังสือเดินทางวันเสาร์/ รู้ไว้ก่อนไปเยอรมนี
2018-02-12ไข้เหลือง