รับฟังรายการสด
สาระน่ารู้งานกงสุลสาระน่ารู้งานกงสุล
05:30-06:00 น.

รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2015-04-28ศูนย์ช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทย ณ พุทธคยา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2015-03-10การให้บริการงานกงสุลและการรับรองเอกสาร ดำเนินรายการโดยคุณอดิษฐา บัวคำศรี
2015-02-17งานกงสุลในสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ และการโอนตัวนักโทษ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-02-10การถือกรรมสิทธิ์ซื้อที่ดินของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-02-03กรณีเตือนภัย คนไทยไปทำงานต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-27งานกงสุล ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-20การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-13การทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-06วีซ่า เอกสารเดินทางเข้าเมือง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์