รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2016-11-14สาระน่ารู้งานกงสุล
2016-11-07คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยศศิญาดา เนาวนนท์
2016-10-31แผ่นดินไหวในอิตาลี/ สหประชาชาติสดุดีรัชกาลที่ 9 / พระอัจริยภาพด้านการถ่ายภาพ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-10-10สาระน่ารู้ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-09-26เตือนภัยหญิงไทยและวีซ่าท่องเที่ยวในจีน ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-09-19แก้ปมการค้ามนุษย์/ จำนวนแรงงานไทยในครึ่งปี 2559/ ประมงพื้นบ้าน/ หนังสือเดินทางด่วน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัคน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-09-12การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ : ลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-29เรื่องน่ารู้ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-08-22การเตรียมความพร้อมและสาระน่ารู้ การดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ