รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2016-03-14หญิงไทย : ขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-03-07หญิงไทย : ขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-02-29ภารกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในประกาศอินโดนีเซีย 2 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-02-22ภารกิจเชิงรุกกรมการกงสุล : โครงการชุมชนไทยเข้มแข็ง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-02-08ภารกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย ในประกาศอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-02-01Call Center และการรับรองและแปลเอกสารทางไปรษณีย์ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-06-23ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย