รับฟังรายการสด
สาระน่ารู้งานกงสุลสาระน่ารู้งานกงสุล
05:30-06:00 น.

รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2014-12-30การเกณฑ์ทหารของนักเรียนไทยที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-23การหย่าคู่สมรสชาวต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-16สัญชาติไทย(การแปลงสัญชาติ/ การสละสัญชาติไทย) ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-09การแจ้งจดทะเบียนคนตาย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2014-12-02กองตรวจลงตราและเอกสารคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2014-11-25กองสัญชาติ และนิติกรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-18กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-11การทำหนังสือเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-04การรับบุตรบุญธรรม ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์