รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2018-03-19สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวกำหนดกิจกรรมกงสุลสัญจร/ กิจกรรมกรมการกงสุลสัญจร จังหวัดมุกดาหาร/ รู้ไว้ก่อนไปลาว/ Smart Visa
2018-03-12กระทรวงการต่างประเทศ พาแรงงานชาวไทยกลับบ้าน/ กรมการกงสุลสัญจรไปมุกดาหาร/ รู้ไว้ก่อนไปเช็ก
2018-03-05การระบาดของไข้ Lossa/ กงสุลสัญจร LA
2018-02-26เหตุระเบิดภูเขาไฟซินาบุงา/ สอท. ณ กรุงเบิร์นจัดกงสุลสัญจร/ บริการหนังสือเดินทางจังหวัดยะลา
2018-02-19กระทรวงการต่างประเทศนำทีมหน่วยงายไทยแก้ปัญหาเกาหลี/ เปิดบริการหนังสือเดินทางวันเสาร์/ รู้ไว้ก่อนไปเยอรมนี
2018-02-12ไข้เหลือง
2018-02-05รู้ไว้ก่อนไปบราซิล
2018-01-29กิจกรรมกงสุลสัญจร / สถิติคนไทย / ไข้เหลือง / รู้ไว้ก่อนไปบราซิล
2018-01-22สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ /วันเด็ก / การเช่าที่อยู่ในต่างประเทศ