รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2016-05-16การเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้และข้อพึงระวังก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-05-09Work and Travel เรื่องน่ารู้ก่อนเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-05-02ปัญหาแรงงานไทยในรัสเซีย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-04-25เรื่องเล็กน้อยของวีซ่าไทย และ working Holiday Visa ดำเนินรายการโดยคุณวราภรณ์
2016-04-1810 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-04-1110 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-04-04เอกสารเดินทางคนต่างด้าว และวีซ่าน่ารู้ ดำเนินรายการโดยคุณวราภรณ์ ชมพูนุทจินดา
2016-03-28ภารกิจกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ แขกรับเชิญพิเศษ โดย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองฯ คุณธาตรี เชาวชตา ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2016-03-21วีซ่า : เรื่องที่ไม่ควรละเลย ดำเนินรายการโดยคุณวราภรณ์ ชมพูนุทจินดา