รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2014-11-11การทำหนังสือเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-04การรับบุตรบุญธรรม ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-10-28อนุสัญญาลักพาเด็กข้ามชาติกับประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-10-21ภารกิจหลักกรมการกงสุลและสาระน่ารู้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพรสิริ สุปัญญา และคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2014-10-07การขอสัญชาจิไทย
2014-09-30ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/ ยกเลิกมาตรการชะลอการส่งแรงงาน/ โครงการกงสุลสัญจร ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-09-23หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดกระบี่/ บริการกงสุลสัญจรที่นครมักกะห์/ เรื่องที่ควรทราบของแรงงานไทยในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-09-16บริการ PSP/ กงสุลสัญจร/ การขอวีซ่าเข้ามาดากัสการ์/ เตือนภัยแรงงานในตุรกี ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-09-09การแสวงบุญฮัดช์ที่ซาอุ,การทำงานดูแลผู้สูงอายุที่เยอรมัน,การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่