รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-01-25เศรษฐกิจดิจิทัลจีน ตอนที่ 3
2019-01-21สิ่งน่ารู้เกี่ยวกัยมาเลเซีย
2019-01-18เลาะรั้วแดนมังกร : เศรษฐกิจ Digital
2019-01-14ประวัติศาสตร์มลายู/ เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับมาเลเซีย
2019-01-11เลาะรั้วแดนมังกร เศรษฐกิจ ดิจิตอล
2019-01-09วันเด็กของไทยในต่างประเทศ
2019-01-07มุสลิมในไทย/ Synagogue ในย่างกุ้ง
2019-01-04เรื่องเล่ารอบบ้าน : สิงคโปร์ เวียดนาม จีน
2019-01-02รู้จักอาเซียนและการเป็นประธานของไทยในปี 2562