รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-11-13ครัสไทยสู่ครัวฝดลกในฟิลิปปินส์/ โอกาสและศักยภาพเศราฐกิจในมาเก๊า/ กรุงเทพขึ้นเป็นอันดับ 2 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
2017-11-10ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ อ.น้ำหนาว/ การเมืองในซาอุดิอาระเบีย
2017-11-07คนไทยคว้ารางวัลเพียบในงานประกวดเค้กนานาชาติ/ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้าเป็นประธานมองประกาศนียบัตร Thai SELECT
2017-11-06คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ/ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25
2017-11-03แค้วนกาตาลูญญาต้องการประกาศเอกราชจากสเปน
2017-11-02กต.ยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 4 เล่มของน.ส. ยิ่งลักษณ์ฯ , การลงนาม MoU 8 ฉบับระหว่างผู้นำเข้าข้าวจาก ตปท. กับผู้ประกอบการของไทย
2017-11-01พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในต่างประเทศ
2017-10-30พระราชจริยวัตรพอเพียงตั้งแต่ทรงพระเยาว์/ กษัตริย์ผู้เป็นักสังคมสงเคราะห์