รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-05-08รายงานของ WHO และพลังงานไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม
2017-05-05นวัตกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
2017-05-04
2017-05-03ผลการเยือนบาห์เรนของนายกรัฐมนตรี
2017-05-01เกาหลีใต้เปิดตัว K Bank/ Abeonomics/ มุกดาหาร
2017-04-28การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
2017-04-26อาสาสมัครสอนภาษาไทย/ รายงานข่าวการสาธารณะสุขไทยในซาอุ
2017-04-25รู้ก่อนรุก 10 จุดแข็ง ประเทศอาเซียน/ ฟิลิปปินส์น่าลงทุนอันดับ 19 ของโลก