รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-07-06เทศกาลภาพยนต์อาเซียนที่ กรุงเทพฯ , พม่า
2018-07-04การค้นพบทีมหมูป่า/ 20 ปีวิทยุสราญรมย์
2018-07-02ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของคณะผู้แทนฮัจย์ไทย
2018-06-29พูดคุยกับกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลลิส
2018-06-27ารุปภารกิจค้นหา 13 ผู้สูญหายในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย
2018-06-25การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปยังรัสเซียช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
2018-06-20สัมภาษณ์ ออท.ศันสนีย์ สหัสสะรังษี ณ กรุงวอซอ
2018-06-18สัมภาษณ์เยาวชนโครงการเยาวชนไทย-มาเลเซีย (ชาวสยาม) สืมสานวัฒนธรรมไทย
2018-06-15งานที่จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 งาน20 ปี วิทยุสราญรมย์