รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-11-20ประสบการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของน้องนุ่น เจ้าหน้าที่โครงการกระทรวงการต่างประเทศ
2019-11-18กฐิน
2019-11-13นักศึกษามุสลิมในยุค 4.0
2019-11-06อาหรับหลังอาหรับสปริงความเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ใช่ฝันที่ต้องการ
2019-11-04รู้จักกับชาจีน
2019-10-30ไทยกับโอกาสในการเป็นมหาอำนาจด้าน Medical Hub
2019-10-28ผ้าทอกัมพูชา
2019-10-21ดนตรีมหาคีดาว เมียนมา