รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-05-07อิสลามกับการต่างประเทศ
2018-05-04สัมภาษณ์นักการทูต สอท. กัมพูชาประจำประเทศไทย
2018-05-02มารู้จัก ACMECS ตอนที่ 4
2018-04-305 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Jack Ma และ Alibaba
2018-04-25มารู้จัก ACMECS ตอนที่ 3
2018-04-23การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในต่างประเทศ
2018-04-20นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ
2018-04-18สงกรานต์ในหนานหนิง
2018-04-16สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานกรมสารนิเทศและกรมเอเชียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ