รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-01-05การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราขอาณาจักร
2018-01-04กระทรวงการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นต่อปี ภายในปี 61
2018-01-03แรงบันดาลใจจากผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
2018-01-028 ซิมบับเวเมินไม่ให้ข้อมูลตม. ลั่นขอคุย UNHCR
2018-01-01การให้อภัยในช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่/โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ณ หลวงพระบาง
2017-12-29ประเด็นการเมืองในรอบปี ค.ศ. 2017
2017-12-28กระทรวงการคลังเสนอมาตราการช่วยผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 30,000ต่อปี ภายในปี 2561
2017-12-27Model Asem #18
2017-12-26กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสุโขทัย