รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-08-14ความเชื่อเรื่องความตายรอบบ้านเรา : เวียดนาม
2019-08-12สัมภาษณ์เยาวชนเวียดนามเยือนไทย ย้อนรอยเท้าประธานโฮกับ สกญ. ณ กรุงโฮจิมินห์
2019-07-31เกาะกระแสกสรพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา : การประชุม HLPF 2019
2019-07-29เกาะกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา : การรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562
2019-07-24บทบาทของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงรอบบ้านเรา ตอนที่ 2
2019-07-22บทบาทของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงรอบบ้านเรา
2019-07-16การแสดงความคิดเห็นในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 3
2019-07-15เกาะกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา
2019-07-10การเดินทางของผู้แสวงบุญฮัจย์ชาวไทย