รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-03-28สัมภาษณ์ ออท. ย่างกุ้ง การทูตกับการแพทย์
2018-03-26คุณยายช้างฮะนะโกะ ช้างไทยที่ทำหน้าที่ทูตเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นมานานเกือน 70 ปี/ ไทยเป็นเจ้าภาพ ACMECS
2018-03-23สัมภาษณ์คุณจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ ที่ปรึกษากองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-03-21สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตกรุงย่างกุ้ง เรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ด้านเศรษฐกิจ
2018-03-19การจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ 1 ที่ประเทศสเปน/ การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลียสมัยพิเศษที่ซิดนีย์
2018-03-14สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เรื่องความสัมพันธ์ ไทย-พม่า และความเชื่อมโยงกับ ACMECS
2018-03-12สัมภาษณ์คุณฮาบิ๊บ คอแด๊ะ ชาวเบตงที่ปั่นจักรยานไปทั้ง 10 ประเทศอาเซียนและ 1 ประเทศผู้สังเกตการณ์อย่างติมอร์-เลสเต
2018-03-09รอบบ้านเรา 9 มีนาคม 2561
2018-03-05สอท. ไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จับมือกับสภาทนายความมาเลเซียให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทย