รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-05-28การประชุมประจำปีของ ESCAP สมัยที่ 74/ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายชุย/ การเปิดร้านอาหารถูกและดีในสิงคโปร์
2018-05-2520 ปี วิทยุสราญรมย์สัมภาษณ์ท่านทูตพิษณุ จันทร์วิทัน
2018-05-23มารู้จัก ACMECS ตอนที่ 7
2018-05-21ชีวิตนักการทูตไทยในตรุกี
2018-05-18มารู้จักยูเอ็นหรือสหประชาชาติมากขึ้นอีกสักนิด
2018-05-16มารู้จัก ACMECS ตอนที่ 6
2018-05-14รมว.กต.ลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์/ รัฐบาลไทย-เมียนมาประสบความสำเร็จส่งผู้ลี้ภัยกลับเมียนมา
2018-05-11งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2018-05-09มารู้จัก ACMECS ตอนที่ 5