รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-09-12การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ และ ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 2
2018-09-11ควันหลง Asian Games 2018
2018-09-10กระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินสนับสนุนโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาทุนรัฐบาลอียิปต์ / รัฐมนตรีไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลอมบอก อินโดนีเซีย
2018-09-07เมียนมา : หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย
2018-09-05ทำความรู้จัก จังหวัดอินยัมบานประเทศโมซัมบิก และศูนย์ Container รถไฟนครคุณหมิง
2018-09-03การเยือนไทยของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รัฐอิสราเอล / รัฐบาลไทย มอบเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลในอิสราเอล
2018-08-31เลาะรั้วแดนมังกร
2018-08-29รมว.กต. เยือนเยอรมนี / รมว.กต. เยือนฟินแลนด์อย่างเป็นทางการ
2018-08-28Shopping ในอินโดนีเซีย