รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-06-07ลัดเลาะแดนมังกร : พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน
2019-06-05สัมภาษณ์พิเศษ ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง ตอนที่ 3
2019-05-31ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
2019-05-29ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง ตอนที่ 2
2019-05-27ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง
2019-05-2424/05/62
2019-05-22ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง
2019-05-17ความสัมพันธ์ไทย-จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้