รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-10-31-อันดามันโกกรีน -10 อันดับสึนามิร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
2018-10-29โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายต่างประเทศ
2018-10-26ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของไทย-ญี่ปุ่น
2018-10-24นักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการ For Women im Science จากยูเนสโก และ ลอรีอัล ปี 2561
2018-10-22ประวัติศาสตร์การเมืองพม่า ตอนที่ 3
2018-10-19ความสำคัญของมณฑลกวางตุ้งต่อเศรษฐกิจจีน
2018-10-17-ทูตสันถวไมตรีที่อายุน้อยที่สุดของ UNHCR -โนเบลสันติภาพและเศรษฐศาสตร์ 2018
2018-10-16พาเที่ยวภูเขาไฟในบาหลี