รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-11-30เลาะรั้วแดนมังคร ตอน รู้จักมหานครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2
2018-11-28เทศกาลคนโสด 11.11
2018-11-26เล่าเรื่องเมืองลาว แขวงไชยะบุรี
2018-11-23เลาะรั้วแดนมังคร ตอน รู้จักมหานครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1
2018-11-19ภาพรวมเศรษฐกิจลาว เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน
2018-11-12ข่าว สปป.ลาว กฎหมายแรงงาน
2018-11-07สีสะนของวัฒนธรรมเบอวานากันในสิงคโปร์
2018-11-06อิเหนาบุษบาพาเที่ยวนาขั้นบันได
2018-11-05พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย