รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-10-12ประสบการณ์การเรียนภาษาจีน และการทำงานที่นครกว่างโจว
2018-10-10การจัดการปัญหาต่างๆ ในอาเซียน
2018-10-09อิเหนาบุษบา พาเที่ยวบาหลี
2018-10-08ประวัติศาสตร์การเมืองพม่า
2018-10-05ภัยพิบัติทางธรรมชาติรอบบ้านเรา / การเปิด สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ / คำแนะนำสำหรับคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้
2018-10-03คนไทย 32 คน ในเมืองปาลูปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว-สึนามิ
2018-10-02แผ่นดินไหวที่สลาเวสี ของอินโดนีเซีย
2018-10-01ประวัติศาสตร์ไทย-เมียนมา ตอนที่ 1 : การเมือง
2018-09-28เลาะรั้วแดนมังกร : เส้นทางสายไหมทางทะเล