รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-11-29รอบบ้านเรา
2017-11-28ช้อปช่วยชาติ 2560 ดีเดย์ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. ซื้อของลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท
2017-11-27จาซินดา อาร์เดิร์น ผู้นำอายุน้อยที่สุดในเอเปค/ แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมา
2017-11-22กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018/ ที่สาธารณรัฐเกาหลี
2017-11-21จับโอกาสที่สำคัญ ผลักดันความสัมพันธ์จีน-ไทย สู่มิติใหม่
2017-11-20การประชุมสุดยอดอาเซียน-อียูสมัยพิเศษ/ ระบบพิธีทางศุลกากรมหานครฉงชิ่ง
2017-11-17ทิศทางการศึกษาของไทย : บทเรียนและมุมมองจากอธิการสถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
2017-11-15APEC 2017/ การประชุม Digital Summit 2017
2017-11-14การประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ 29 ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม