รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-09-23พัฒนาการ การดำเนินงานกิจการฮัจย์ของซาอุดีอาราเบีย
2019-09-18ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : กระสือ
2019-09-16ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : กระสือ
2019-09-11ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : สิงคโปร์
2019-08-28ความเชื่อเรื่องความตาย รอบบ้านเรา : อินโดนิเซีย
2019-08-26ความเชื่อเรื่องความตายรอบบ้านเรา : มลายู
2019-08-23ธุรกิจ Start up ในเวียดนาม
2019-08-21ความเชื่อเรื่องความตาย รอบบ้านเรา : เมียนมา
2019-08-19ความเชื่อเรื่องความตาย รอบบ้านเรา : กัมพูชา/ลาว