รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-12-23พิธีตรียัมปวาย
2019-12-16พิธีแต่งงานอินเดีย
2019-12-09กิจกรรมปั่นจักรยานในเมียนมา
2019-12-04ศอ.บต.กับการดูแลประชาชนอย่างยั่งยืน
2019-12-03คำศัพท์สำหรับท่องเที่ยวในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 2
2019-12-02ผ้าเวียดนาม
2019-11-29อุตสาหกรรม 4.0 ของ เวียดนาม
2019-11-26คำศัพท์สำหรับท่องเที่ยวในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 1
2019-11-25ก๋วยเตี๋ยวในไทย