รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-07-21การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-เมียนมา
2017-07-20สรุปประเด็นข่าวประจำวัน , โฆษก กต. กล่าวถึงกรณีมีประชาชนบางส่วนรณรงค์สนับสนุนให้ทางการไทยระงับวีซ่ากรณีนายนาธานฯ
2017-07-19การประชุมเขตแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 9/ Colours of Africa
2017-07-18การเปิดร้านอาหารไทยในนครโฮจิมินทร์/ การเปิดตัวเว็ปไซต์Thailand Presents
2017-07-17The Colours of Africa และการประชุม HLPF
2017-07-14งาน The Colours of Africa
2017-07-13พ.ร.บ.การบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2017-07-12คณะเยาวชนไทยใน US เยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่ 11
2017-07-07ประวัติกีฬาเทนนิส