รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-05-18การปักสะดึงในการละเล่นโขน
2020-05-14เกาหลีใต้ชะลอการติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างไร
2020-05-13ทำอะไรอยู่บ้านดี ถึงจะมีความสุข
2020-05-11โขน ตอน สืบมรรคา
2020-05-07เวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อ
2020-05-04ที่มาที่ไปของไวรัส COVID-19
2020-04-27กิจกรรมยามว่างในสวนสุนันทา
2020-04-22วันคุ้มครองโลก (Earth Day)
2020-04-20นางสงกรานต์ปี 2563