รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-05-22Wannacry กับประเด็นอธิปไตยไซเบอร์/ รายงานของ UN ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
2017-05-19นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
2017-05-18มัลแวร์ "วันนาคราย"/ เสียงคล้ายระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติ/ เทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียวครั้งที่ 18
2017-05-17อุตสาหกรรม IT อินเดีย/ โคราช-เสฉวน
2017-05-16กทม. ยกระดับร้านค้าอาหารริมทาง ข้าวกระเพรา+ข้าวมันไก่ ติด 1 ใน 15 เมนูแม่บ้านญี่ปุ่นทานมากที่สุด
2017-05-15สถานการณ์โลกมาลาเรียในบริบทขององค์การอนามัยโลกและรายงานของ World Bank
2017-05-12เหตุผลที่นายมาครงชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
2017-05-10ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
2017-05-09ธนาคารโลกจัดอันดับ Doing Business 2016 ไทยรักษาอันดับ 3 อาเซียน