รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-01-22อาลีเพย์จีน / นส.เดินทาง จ.ตากและน่าน / 62 ปีคำขวัญวันเด็ก/ โครงการประกวด Logo ไทย - เมียนมาร์
2018-01-19ภัยโคลนถล่มที่ Santa Barbara
2018-01-17คิดค้นวิธีใหม่ในการวัดอุณหภูมิมหาสมุทรทั่วโลก
2018-01-16วันครูและวันเด็ก
2018-01-15รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับจัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอินเดีย/รู้จักเกาะบาตันและบินตันในประเทศอินโดนีเซีย
2018-01-12การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
2018-01-10ไอซ์แลนด์บังคับใช้กฎหมายรายได้ชายและหญิงต้องเท่าเทียมกัน / 10 เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นในปี 2018
2018-01-09- พายุฤดูหนาวหนาวถล่มอเมริกา - ออสเตรเลียอุณหภูมิสูงสุดในรอบเกือบ80ปี
2018-01-08เศรษฐกิจโลก 2018/อัตราเงินเฟ้อ 2018/โมเดลเกษตร CP ในยูนนาน/ร่วมสนุก ASEAN ของขวัญปีใหม่