รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-08-21อิเหนาเล่าข่าว
2018-08-20ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย ครม. ทวิภาคีไทย-เมียนมา การประชุม กงสุลใหญ่กับผู้ว่าราชการ-จังหวัดชายแดน
2018-08-17หนึ่งมิตร ชิดใกล้ ไทยอินโดนีเซีย
2018-08-15วันแม่แห่งชาติ/ การเปิดตัว IKEA ในอินเดีย
2018-08-13Terminal 4 สนามบินชางฮี สิงคโปร์ เปิดแล้ว อย่างเป็นทางการ
2018-08-1060 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เกาหลี
2018-08-08รมว.กต. เข้าร่วมการประชุม รมต. ตปท.อาเซียน / ASEAN Day 2018 / ไทยบริจาคเงินช่วยเหลือเมียนมา
2018-08-07วันชาติอินโดนีเซีย The Series (5)