รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-08-03ความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น
2018-08-01คปช. รมต. ตปท. อาเซียน ครั้งที่ 51 / ไทยประกาศความมุ่งมั่นการขจัดปัญหาการทำประมง IUU
2018-07-30เหตุการณ์เขื่อนแตกที่ สปป.ลาว / นรม. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2018-07-27ประสบการณ์การฝึกงานที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
2018-07-25บทบาทของ สอท. สกญ. กับ ภารกิจถ้ำหลวง / จากปฏิบัติการกู้ภัยสู้หนังฮอลลีวูด
2018-07-24วันชาติอินโดนีเซีย The Series : ตอนที่ 4
2018-07-23การจัดงานเทศกาลไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561
2018-07-20ประสบการณ์การฝึกงานที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตอนที่ 1
2018-07-18นรม.ไทยเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ / นรม.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยญี่ปุ่น