รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-06-20สัมภาษณ์ ออท.ศันสนีย์ สหัสสะรังษี ณ กรุงวอซอ
2018-06-18สัมภาษณ์เยาวชนโครงการเยาวชนไทย-มาเลเซีย (ชาวสยาม) สืมสานวัฒนธรรมไทย
2018-06-15งานที่จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 งาน20 ปี วิทยุสราญรมย์
2018-06-13มารู้จัก ACMECS ตอนที่ 9
2018-06-11สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 : ตอน สปป.ลาว
2018-06-06มารู้จัก ACMECS ตอนที่ 8
2018-06-04ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA เยี่ยมคาราวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ งานวันวิสาขบูชาโลก
2018-06-01พาเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
2018-05-29อาหารท้องถิ่นอินโดนีเซีย