รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-03-11รู้จักฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2
2019-03-08เรื่องเล่ารอบบ้าน : ไทย-ลาว ตอนที่ 2
2019-03-06Green meeting อาเซียน : การประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2019-03-04รู้จักฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1
2019-03-01รอบบ้านเรา (ไทย-ลาว)
2019-02-26การแจ้งกำหนดการในภาษาอินโดนีเซีย
2019-02-25รู้จักบรูไน (ตอนที่ 2)
2019-02-22เรื่องเล่ารอบบ้าน
2019-02-18รู้จักบรูไน