รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-06-29ประวัติตู้ไปรษณีย์ไทย
2020-06-25สนับสนุนแรงงานไทยไปต่างประเทศหลัง COVID-19
2020-06-22น้ำก้อนในสยาม
2020-06-15อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงชีวา
2020-06-11UN75 และ การประกวดผลงานศิลปะระหว่างประเทศ "The Future We Want"
2020-06-01ประวัติองค์เทพในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ตอนที่ 1
2020-05-25ว่าด้วยเทวสถานโบสถ์พราหมณ์