รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-02-09การประชุม JC ไทย-ลาว ครั้งที่ 21 / ข้อมูล สปป. ลาว
2018-02-07ความร่วมมือท่องเที่ยว ไทย - จีน
2018-02-06ปัญหาสินสอดต้นตอการกดขี่รอบโลก
2018-01-31การท่องเที่ยวไทยจีน ปี 60 และแนวโน้มในปี 61
2018-01-30ไวรัสโรต้า / เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิ / ไทยเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสู่มรดกโลก
2018-01-29นักโบราณคดีหญิงไทยหนึ่งเดียวในอังกฤษ / ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของโฮจิมินห์
2018-01-26การเยือนบรูไนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2018-01-24สัมนายุวทูตความดี
2018-01-23- เบื้องหลังอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ