รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-04-07Executive Order เรื่องการค้าของนายโดนัล ทรัมป์
2017-04-05นวัตกรรมนำไทยสู่ Thailand 4.0
2017-04-04ไทย-บราซิล ตกลงเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทอุดหนุนน้ำตาล/ กระทรวงพาณิชย์ของจนร่วมมือกับสหรัฐด้านค้าระหว่างประเทศ
2017-04-03จีนท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น , อุตสาหกรรม Start up ในกัมพูชา , NHL บุกตลาดชาวจีน
2017-03-31การค้าชายแดนกัมพูชา
2017-03-30รัฐบาลยืนยันบ่อนคาสิโนอยู่ฝั่งกัมพูชา/ และเกิดผลกระทบความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
2017-03-29การระบาดไข้หวัดนกในกลันตัน/สินามิในอิหร่าน
2017-03-28อัพเดตเวียดนาม ด้านการลงทุน
2017-03-27สิทธิเด็กในประเทศด้อยพัฒนา/ อำนาจอธิปไตยบนโลกไซเบอร์