รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-06-06เหตุการณ์กราดยิงอียิปต์/ หญิงไทยเสียชีวิตในบาห์เรน/ รู้ไว้ก่อนไปโคลอมเบีย
2017-06-05ประเด็นปัญหาภาวะอากาศในที่ประชุม IPU/ บทบาทของผู้นำ WHO ก่อนออกจากตำแหน่ง
2017-06-02สัมภาษณ์ข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ
2017-05-31ไทย-ญี่ปุ่นเตรียมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพํฒนาอุตสหกรรมไทยแลนด์ 4.0
2017-05-30เร่งเดินหน้าเชียงราย ยุค 4.0/ เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาเซียน
2017-05-26การประชุม TPIF
2017-05-25ไทยรวมกับสอท.อัสตาน่า,มอสโก สมาคมครูมวยไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมมวยไทยในต่างประเทศ ปี 2560
2017-05-24ครัวไทย สู่ครัวโลก
2017-05-23ผลหลวงฯ เตรียมขยับเป็นหนึ่งในอาเซียนด้านการดัดแปรสภาพอากาศ