รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-08-09สถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน/ งานเทศกาลไทยที่เซี่ยงไฮ้
2017-08-07ไทยร่วมมือกับองค์การห้ามอาวุธเคมี9/ การเยือนประเทศไทยของนางจูลี่ บิชอป
2017-08-04ข่าวคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐอเมริกา
2017-08-02โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี
2017-07-31เด็กไทยคว้าชัยเวทีโลกฯ/ รัฐมนตรีจีนกราบบังคมทูลเชิญรัชกาลที่ 10 เยือนอย่างเป็นทางการ
2017-07-28การประชุม HLPF และสินค้าเกษตรอินทรีย์
2017-07-26ไทยคว้ารางวัลที่ 1 โมเดลธุรกิจโลก/สัปดาห์อาหารไทยในฮานอย/ ไซเบอร์วอชแมน
2017-07-24เกาะโอกิโนะ ญี่ปุ่น/ ครบรอบไทย-รัวเซีย 120 ปี/ แม่น้ำคงคา-ยมุนา อินเดีย