รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-01-23ความสัมพันธ์ 70 ปี ไทย-อินโดนีเซีย
2020-01-21คำศัพท์และการสร้างประโยคคำถามในภาษาอินโดนีเซีย
2020-01-20ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2020-01-14ทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจในภาษาอินโดนีเซีย
2020-01-13อาหารเหนือ
2020-01-06การลดใช้ถุงพลาสติกและการผลิตก๊าซชีวภาพ
2019-12-31คำศัพท์น่ารู้ในการบรรยายอากาศและสถานที่ในภาษาอินโดนีเซีย
2019-12-30สัมภาษณ์ กสญ.ณ เมืองการาจี
2019-12-25ประวัติวันคริสต์มาส