รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-02-11รู้จักอินโดนีเซีย ตอนที่ 2
2019-02-08โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น
2019-02-06เทศกาลตรุษจีน ในอดีต-ปัจจุบัน
2019-02-04รู้จักอินโดนีเซีย
2019-02-01เรื่องเล่ารอบบ้าน
2019-01-28ระบบราชการมาเลเซีย
2019-01-25เศรษฐกิจดิจิทัลจีน ตอนที่ 3
2019-01-21สิ่งน่ารู้เกี่ยวกัยมาเลเซีย
2019-01-18เลาะรั้วแดนมังกร : เศรษฐกิจ Digital