รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-04-10วันสำคัญของไทยและของโลก
2019-04-09การแสดงความคิดเห็นในภาษาอินโดนีเซีย
2019-04-08ราชวงศ์ญี่ปุ่น
2019-04-05ไทยและฮ่องกง : ประตูสู่การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตอนที่ 2
2019-04-01ประวัติ ดร.มหาชีร์ โมฮัมหมัด
2019-03-29ไทยและฮ่องกง : ประตูสู่การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตอนที่ 1
2019-03-26การนัดหมายกำหนดการในภาษาอินโดนีเซีย
2019-03-25การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2
2019-03-22ทันเทรนด์ธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม