รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-05-03พัฒนาการทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน
2019-05-01ขยะทะเล ภัยร้ายที่น่ากลัวกว่าที่คิด
2019-04-30หลักไวยากรณ์ในภาษาอินโดนีเซีย
2019-04-29สะพานไทย-กัมพูชา แห่งแรก
2019-04-26ความสัมพันธ์ไทย-มณฑลยูนนาน ของจีน ตอนที่ 1
2019-04-24ความประเสริฐของเดือน รอมาฎอน
2019-04-23การแสดงความคิดเห็นในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 3
2019-04-22หนังพม่าชวนคิด
2019-04-19การต่างประเทศของไทย 5S : 5มี