รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-08-12สัมภาษณ์เยาวชนเวียดนามเยือนไทย ย้อนรอยเท้าประธานโฮกับ สกญ. ณ กรุงโฮจิมินห์
2019-07-31เกาะกระแสกสรพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา : การประชุม HLPF 2019
2019-07-29เกาะกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา : การรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562
2019-07-24บทบาทของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงรอบบ้านเรา ตอนที่ 2
2019-07-22บทบาทของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงรอบบ้านเรา
2019-07-16การแสดงความคิดเห็นในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 3
2019-07-15เกาะกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา
2019-07-10การเดินทางของผู้แสวงบุญฮัจย์ชาวไทย
2019-07-03แผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิทัลของยุโรป